Estetik Dolgular

Estetik Dolgular

Kompozit lamina (bonding tekniği) restorasyon  nedir?

Estetik kavramı tarihler boyunca insan hayatında önemli bir yer edinmiştir.Fiziksel estetiğin; insan psikolojisi, insan ilişkileri ve insanların sosyal hayatları üzerinde etkili olduğu şüphesizdir. Sosyal ilişkilerde, dikkat çeken bölge ise yüzdür. Yüz estetiği de bu nedenle çok önemlidir. Yüz estetiğinin önemli bir parçasını da dental estetik oluşturmaktadır.Bu nedenle de diş hekimlerine ağız sağlığı sağlanmasının yanı sıra hastanın estetik beklentilerine de cevap verebilme görevi düşmektedir. Özellikle ön grup dişler estetik açıdan çok önemlidir. Anterior dişlerdeki aşırı çürükler, diastema ve çapraşıklıklar, hipoplaziler, florozis gibi konjenital ve edinsel nedenlerle ortaya çıkan anomaliler, prenatal ve postnatal antibiyotik alımına veya geçirilen hastalıklara bağlı olarak renklenmiş, abrazyona uğramış ve kırılmış dişler hastalarda estetik problemler yaratmaktadır. Kompozit laminate restorasyonlar; laboratuar çalışması gerektirmeksizin klinikte tek seansta diş üzerine rezin materyalinin yerleştirilmesi esasına dayanarak yapılan restorasyonlardır.

1. Kompozit lamina (bonding tekniği) restorasyon kimlere uygulanır ?

Kompozit lamina restorasyonlar,estetik diş hekimliğinde en çok tercih edilen restorasyonlardandır. Uygulaması kolay, endikasyonu geniş, sonuçları ise tatmin edicidir. Erozyon,abrazyon gibi diş yüzeyi aşınmalarda,mine hipoplazilerinde, diastemaların (Dişler arası boşlular) kapatılmasında, Amelogenesis imperfekta ve dentinogenesis imperfekta olgularında,malformasyonlarda, basit düzeydeki asimetrilerde, tetrasiklin renklenmelerinde, florozis vakalarında, ortodontik tedavi sonrası oluşan hipokalsifikasyonların tedavisinde uygulanmaktadır.

Kompozit lamina restorasyonlar, belirli kurallara uymak şartıyla, klinikte tek seansta ve en kısa sürede yapılabilen estetik restorasyon şeklidir. Kompozit lamina restorasyonlarda ilk aşama renk seçimidir. Yapılacak estetik restorasyonun başarısı ve hasta memnuniyeti açısından,renk seçimi doğru olarak yapılmalıdır. Doğal bir görünüm elde edebilmek için hastanın diğer dişlerinin renk dağılımına uygun olarak restorasyonun rengi belirlenmelidir.Renk belirlendikten sonra dişlerde preparasyon miktarı değerlendirilmelidir. Dişlerde aşırı çapraşıklık yok ise gerekli olmadıkça dişlerde preparasyon yapılmamaktadır. Dişlerin izolasyonu sağlandıktan sonra kompozit malzeme dişler üzerine tabakalar halinde uygulanmaktadır. Daha sonra karşılaşılacak renklenme problemlerinin ortadan kalkması için uygun polisaj işlemleri yapılmaktadır. 

Kompozit lamina restorasyonlar, belirli kurallara uymak şartıyla, klinikte tek seansta ve en kısa sürede yapılabilen estetik restorasyon şeklidir. Kompozit lamina restorasyonlarda ilk aşama renk seçimidir. Yapılacak estetik restorasyonun başarısı ve hasta memnuniyeti açısından,renk seçimi doğru olarak yapılmalıdır. Doğal bir görünüm elde edebilmek için hastanın diğer dişlerinin renk dağılımına uygun olarak restorasyonun rengi belirlenmelidir.Renk belirlendikten sonra dişlerde preparasyon miktarı değerlendirilmelidir. Dişlerde aşırı çapraşıklık yok ise gerekli olmadıkça dişlerde preparasyon yapılmamaktadır. Dişlerin izolasyonu sağlandıktan sonra kompozit malzeme dişler üzerine tabakalar halinde uygulanmaktadır. Daha sonra karşılaşılacak renklenme problemlerinin ortadan kalkması için uygun polisaj işlemleri yapılmaktadır. 

Kompozit lamina restorasyonlarda genellikle dişlerde preparasyon yapılmasına gerek olmamaktadır. Dişlerde preparasyon yapılması durumunda lokal anestezi uygulanmakta, tedavi süresince hastanın ağrı duymaması  sağlanmaktadır.

Kompozit lamina restorasyonlar, estetik ve fonksiyonel sorunların en konservatif tedavi yöntemidir ve dişeti sağlığı açısından da son derece az risk taşır. Tüm estetik restorasyonlarda olduğu gibi kompozit lamina restorasyonu yapıldıktan sonra travma yaratacak  kuvvetlerden  kaçınılmalı, sert gıdalar yenilirken dikkatli olunmalıdır. Sigara, kahve ve çay içimi fazla olan hastalarda kısa dönemde renklenmeler oluşabileceği için sıklıkla kontrol randevuları verilmelidir.

Kompozit lamina restorasyonlar kırılma meydana gelirse, kompozit rezin ilave etmek suretiyle onarılabilme avantajına sahiptirler. Renklenme,mikrosızıntı, marjinal kırılmalar, plak tutulumu,aşınma gibi özellikler değerlendirildiğinde, kompozit lamina restorasyonların uzun dönemde başarılı oldukları söylenebilir. Ağız hijyeni kötü olan bireylerde, yüksek çürük aktivitesi olanlarda, başa baş kapanışı olan bireylerde kompozit lamina restorasyonlar yapılmadan önce çok iyi değerlendirilmelidir.

Kompozit lamina restorasyonlar, anında estetik sonuç alınması, laboratuvar işlemleri olmadığı için daha kısa sürede yapımının mümkün olması ve maliyetinin nispeten düşük olması nedeniyle tercih edilmektedirler. Estetik olmakla birlikte kompozit lamina restorasyonlar, seramik olanlara göre mineye benzer yansımayı ve ışık geçirgenliğini sağlayamazlar. Ayrıca kompozit lamina restorasyonlar, aşındırıcı ısırma kuvvetlerine karşı daha dirençsizdirler. Bu nedenle, dişlerin insizogingival boyutu arttırılmak istendiğinde seramik laminate veneerler tercih edilmelidir, çünkü porselenler adhesiv ve kohesiv kuvvetlere karşı dayanıklıdırlar. Aşırı sigara, kahve ve çay tüketimi olan hastalarda da porselen lamina restorasyonlar tercih edilmelidir. 

Estetik Dolgu fiyatları; uygulama yapılacak diş sayısına, kişinin taleplerine, seçilen malzemenin kalitesine, diğer diş hekimliği tedavilerine ihtiyaç duyulup duyulmamasına ve tedavi planına göre değişebilir. Estetik Dolgu fiyatları hakkında en sağlıklı bilgi ilk muayene sonrası alınabilir.